Wineenvliegtuig.be gebruikt cookies om je website ervaring te verbeteren. Lees meer
OK

Privacyverklaring

In uitvoering van de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat The Aviation Factory de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd. Voor uitgebreide privacy voorwaarden/GDPR disclaimer verwijzen we u graag door naar:  https://www.the-aviation-factory.com/media/173406-privacypolicyaviationfactory19oct18.pdf.